Vi ger emballaget nytt liv

Med våra anläggningar i Sverige och Norge arbetar vi aktivt med ett optimalt utnyttjande av förpackningar under hele emballagets livslängd.

Våra tjänster

Hållbar återanvändning av förpackningar

Legotvätt & kretsloppshantering

Om ni önskar använda era IBCer mer än en gång, kan vi hjälpa till med att samla in, tvätta och returnera IBC till den avtalade adressen.

Återvinning av IBC och fat

Vi ökar graden av återanvändning genom insamling och rekonditionering av begagnade förpackningar / emballage.

Recover Syst-M

Vi har både standardiserade och anpassade program för att returnera förpackningar från produktionsanläggningar och kunder.
Våra produkter

Nya och rekonditionerade industriförpackningar

Fat & tillbehör

Vi erbjuder nya och rekonditionerade fat i plåt och plast samt lastsäkringar för fat.

IBC & tillbehör

Vi erbjuder fabriksnya, rebottled och rekonditionerade IBC-behållare med tillbehör.

Vill du veta mer om våra produkter?

Om oss

Mauser-Noreko - En del av Mauser Packaging Solutions

Mauser-Norekos syfte är att bidra till det bästa miljövänliga bortskaffandet och användningen av industriell förpackning / emballage. Vi gör detta främst genom att öka graden av återanvändning och genom att öka andra typer av återvinning.

0

+

anställda som vill hjälpa företag att bli mer hållbara och effektiva.

Aktuellt

Kom i kontakt med oss!

Har du några frågor eller funderingar våra tjänster eller produkter? Välkommen att höra av dig till oss.

Beställ upphämtning