Mauser-Noreko

Vi gir emballasjen nytt liv

Produkter Kontakt oss

Våre produkter og tjenester

Ikon, IBC med resirkuleringsmerke

Retur tomemballasje

Recover Syst-M

Ikoner, IBC

IBC

(Intermediate Bulk Container)

Aktuelt

Om oss

Mauser-Noreko markedsfører ny og rekondisjonert industriell emballasje.
Formålet er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering og bruk av industriell emballasje. Dette gjør vi primært ved å øke graden av gjenbruk og sekundært ved å øke andre typer av gjenvinning.

Via våre lokasjoner i Norge og Sverige samt Mauser Packaging Solutions globalt, arbeider vi aktivt med industrielle emballasjebrukere om en økonomisk og miljøvennlig optimal utnyttelse av emballasjen gjennom hele emballasjens livsløp. I praksis samler vi inn og rekondisjonerer brukte plastfat og IBC/pallcontainere.

Mer om oss