Svarte plastfat

PCR (Post Consumer Resin) – plast i sirkulær bruk

PCR (Post Consumer Resin) er den tekniske betegnelsen på sirkulær plast, dvs. plast fra emballasje som allerede er i omløp og klar til bruk igjen.

Det begynner med innsamling og sortering av produkter som allerede er i omløp – for eksempel plastfat og IBC.
Vi er forpliktet til å redusere miljøpåvirkningen av produktene vi produserer. Ettersom Mauser Packaging Solutions dekker hele livssyklusen til industriell emballasje med innsamling og gjenvinning, blir brukt materiale samlet inn, resirkulert og benyttet i nye produkter av høy kvalitet med inntil 100% gjenvunnet plast.
Dette er et meget godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis og bærekraftig innovasjon gjennom økt materialgjenvinning.

Les gjerne mer her Brochure PE PCR Infinity

0
Feed