Pionér innen sirkulære emballasjeløsninger

Et stadig økende fokus på sirkulære løsninger er sterkt forenlig med det som har vært en helt sentral del i vår virksomhet gjennom 25 år - gjenbruk og resirkulering.

Vår forretningmodell er basert på et gjennomtenkt og bærekraftig konsept som følger 5 prinsipper:

RENEW – undersøke og teste fremtidige og lovende materialer
REDUCE – minimer råvareforbruk, energiforbruk og miljøpåvirkning
RECOLLECT – ha en global, sikker og effektiv innsamlingsordning for brukt emballasje
REUSE – innse at rekondisjonert emballasje er en miljøvennlig løsning av høy kvalitet
RECYCLE – lukk sirkelen og gi materialene nytt liv

Les mer her om hvordan DISCOVER HOW WE CLOSE THE LOOP

0
Feed