Plasseffektiv IBC for forsendelse i ISO- container

Ny plasseffektiv IBC-løsning er lansert og optimalisert for forsendelser i ISO-container. Den nye palledesignen reduserer lastetiden med 50 % og øker antallet IBCer som kan passe inn i en 20 fots ISO-fraktcontainer.

I takt med at eksportmarkedet fortsetter å vokse og utvikle seg, er effektiv bruk av plass og gods stadig viktigere. Vår nydesignede IBC-komposittpall har en lavere stablehøyde, forbedrer lasteprosessen og øker det totale antallet IBCer som sendes i 20 fots ISO-fraktcontainer med 11 % -  fra 18 til 20 enheter. Den nye ISO-komposittpalldesignen vil spare kundene for én ISO-fraktcontainer for hver 200 IBC-er som sendes!

Tradisjonelt hindrer dørhøyden i en ISO-fraktcontainer bruken av to potensielle IBC-plasser nær containeråpningen og krever at IBC-er lastes individuelt og dobbeltstablet en gang inne i containeren. Det nye designet gir plass til dypere nesting av IBC-er, slik at avsenderen kan laste IBCer som er stablet to i høyden, og forbedrer lasteeffektiviteten med mer enn 50 %, og eliminerer de to ubrukte plassene nær containeråpningen.

Last ned produktbrosjyren
0
Feed