Vi endrer navn til Mauser-Noreko AS 1.januar 2021!

Vi vil gjerne informere om at som et ledd i omprofileringen av virksomheten vår, vil det juridiske navnet for NCG-Noreko AS bli endret til Mauser-Noreko AS. Denne endringen vil tre i kraft 1.januar 2021.

Fra 1. januar 2021 vil våre offisielle epostadresser være:
orders.no@mauserpackaging.com
norway@mauserpackaging.com
fornavn.etternavn@mauserpackaging.com

– Bestillinger sendes til orders.no@mauserpackaging.com

– Detaljer/spørsmål vedr. betalinger og øvrig korrespondanse sendes til norway@mauserpackaging.com

– Elektroniske fakturaer sendes som tidligere gjennom PEPPOL/ELMA
– Leverandørfakturaer på epost sendes som tidligere til 976652398@autoinvoice.no

Merk at disse endringene ikke påvirker noen andre sider av selskapet. All annen bedriftsinformasjon – som f.eks. organisasjonsnummer og bankinformasjon, forblir uendret.

0
Feed