En innsats for miljøet

Vi har alle et ansvar for å ta hensyn til miljøet - i vår egen virksomhet og ovenfor våre omgivelser.

 

Mauser-Noreko og Mauser Packaging Solutions har gjennom 25 år arbeidet aktivt med gjenbruk og resirkulering av industriell emballasje, les gjerne om hvordan her DISCOVER HOW WE CLOSE THE LOOP.

Eksempelvis reduserte vi under 2018 og i samarbeid med våre kunder, globale utslipp med mer enn 400.000 tonn drivhusgasser.