En innsats for miljøet og søkelys på bærekraftige produkter

Vi har alle et ansvar for å ta hensyn til miljøet - i vår egen virksomhet og ovenfor våre omgivelser.

Vi anser produkter som ressurseffektive dersom de minimerer mengden av materiale benyttet samtidig som kvaliteten og sikkerheten opprettholdes.

Gjenbruk av emballasje og komponenter, innlemming av resirkulerte materialer i våre produkter, inkludert resirkulert stål og plast, øker ressurseffektiviteten og reduserer miljøpåvirkning av emballasje.

 

Mauser-Noreko og Mauser Packaging Solutions har gjennom mer enn 25 år arbeidet aktivt med gjenbruk og resirkulering av industriell emballasje, les gjerne om hvordan her DISCOVER HOW WE CLOSE THE LOOP.

 

Under 2021 resulterte vår innsats innen sirkulær økonomi  blant annet følgende:

  • 10 milioner emballasjeenheter rekondisjonert og gjenbrukt
  • 43.000 tonn PCR (Post-Consumer-Resin) produsert
  • 36.000 tonn PCR konvertert fra brukt emballasje
  • Relatert til våre rekondisjonerings- og resirkuleringstjenester, har vi spart miljøet for: 67.000 tonn jomfruelig plast og 99.000 tonn jomfruelig stål.