Gjenvinning av IBC og fat

Gjenvinning av IBC og fat

Vi sørger for att innsamlet materiale får et nytt liv.

Et av våre formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering og anvendelse av industriell emballasje. Dette gjør vi primært ved å øke graden av gjenbruk og sekundært ved å øke andre typer av gjenvinning.

Det er naturlig ved mottak av brukt emballasje for rekondisjonering, at det kommer inn fraksjoner som ikke egner seg for gjenbruk. Dette er fraksjoner vi behandler spesielt og i samarbeid med sertifiserte samarbeidspartnere. De deles opp i ulike materialfraksjoner og sendes til materialgjenvinning og/eller energiutvinning.

En viktig miljøeffekt av våre aktiviteter er at man får skilt restinnholdet fra emballasjen slik at kjemikaliene kan få en forsvarlig behandling.

PCR (Post Consumer Resin) er et positivt resultat av vår egen innsamling og som vi benytter i egen produksjon av ny emballasje – PCR-fat og PCR-IBC. I 2018 genererte Mauser Packaging Solutions mer enn 31 000 tonn plast for bruk i ny emballasje.

Skreddersydde løsninger

Sammen med deg kan vi utvikle en unik emballasjeinnsamlingsløsning som kombinerer god service, høye kvalitetsstandarder og optimal effektivitet.

Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester eller produkter? Du er velkommen til å kontakte oss.