Aktuellt

Aktuellt

Vi har ändrat namn till Mauser-Noreko AB

Vi vill informera dig om att som en del av omprofileringen av vår verksamhet har det juridiska namnet på NCG-Noreko AB ändrats till Mauser-Noreko AB.

Pionjär inom cirkulära förpackningslösningar

Ökande fokus på cirkulära lösningar är starkt förenligt med det som har varit en viktig del av vår verksamhet genom 25 år - återanvändning och återvinning.

Covid-19 påverkar tillgången på emballage

Kära kunder, I den svåra situationen som har uppstått på grund av Corona-viruset har vi gjort justeringar i verksamheten för att skapa säkerhet för anställda, kunder och partners och för att upprätthålla leveransförmåga och servicenivå.

Kom i kontakt med oss!

Har du några frågor eller funderingar våra tjänster eller produkter? Välkommen att höra av dig till oss.