Mauser-Noreko

Vi ger emballaget nytt liv

Produkter Kontakta oss

Våra produkter och tjänster

Ikon, IBC med resirkuleringsmerke

Hämtning tomemballage

Recover Syst-M

Ikoner, IBC

IBC

(Intermediate Bulk Container)

Aktuelt

Om oss

Mauser-Noreko marknadsför nya och rekonditionerade industriförpackningar/emballage.
Syftet är att hjälpa kunder att på ett miljöriktigt sätt återanvända och återvinna industriförpackningar. Vi gör detta främst genom att öka graden av återanvändning och genom att öka andra typer av återvinning.

Med våra anläggningar i Sverige och Norge Mauser Packaging Solutions globalt, arbetar vi aktivt med ett optimalt utnyttjande av förpackningar under hele emballagets livslängd. I praktiken samlar vi in och rekonditionerar begagnade plastfat och IBC/pallburar på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

Mer om oss