Information i samband med det pågående utbrottet av Covid-19 (Coronavirus)

Mauser Packaging Solutions övervakar det pågående utbrottet av Covid-19 (Coronavirus) nära med våra anställda, vid våra anläggningar och andra miljöer genom de kanaler vi har tillgängliga och har vidtagit åtgärder lokalt och globalt för att minska risken för smittspridning.

Vi förväntar oss också att våra affärsförbindelser som minimum följer riktlinjer från nationella hälsomyndigheter och / eller WHO.

Läs mer här Subject Covid-19

0
Feed