En insats för miljön och fokus på hållbara produkter

Vi har alla ett ansvar att visa hänsyn för miljön - i vår egen verksamhet och våra omgivningar.

Vi anser att produkter är resurseffektiva om de minimerar måanden material som används med bibehållen kvalitet och säkerhet.

Återanvändning av behållare och komponenter i våre produkter, inkklusive återvunnen stål och plast, ökar resureffektiviteten och minskar miljöpåverkan från förpackningar.

 

Mauser-Noreko och Mauser Packaging Solutions har under 25 år arbetat aktivt med återanvändning och återvinning av indutrielt emballage, lä gärna om hur om hur DISCOVER HOW WE CLOSE THE LOOP

 

Under 2021 har våra insatser inom den cirkulära ekonomin bland annat resulterat i följande:

  • 10 miljoner förpackningsenheter rekondistionerade och återanvända
  • 43.000 tonn PCR (Post-Consumer-Resin) producerade
  • 36.000 tonn PCR konverterade från använda förpackningar
  • Relaterat till våra rekonditionerings- och återvinningstjänster, har vi sparat miljön för: 67.000 tonn jungfruelig plast och 99.000 tonn junfrueligt stål