Om Mauser-Noreko

Kontakta oss

Hållbar återanvändning av förpackningar

Mauser-Norekos syfte är att bidra till det bästa miljövänliga bortskaffandet och användningen av industriell förpackning/emballage. Vi gör detta främst genom att öka graden av återanvändning och genom att öka andra typer av återvinning.

Med våra anläggningar i Norge och Sverige såväl som Mauser Packaging Solutions globalt arbetar vi aktivt med ett optimalt utnyttjande av förpackningar/emballage under hela förpackningens livslängd.
Mauser-Noreko är en del av globala Mauser Packaging Solutions och genom oss har ni en partner som kan erbjuda lösningar över hela emballagets livslängd – även globalt.

Mauser Packaging Solutions – bildat av BWAY, Mauser Group, NCG och ICS, omdefinierar ordet hållbarhet på förpackningsmarknaden. Från nya förpackningar/emballage gjorda från återvunnet material, till rekonditionering, återanvändning, återvinning och professionell bortskaffande. Vi erbjuder anpassade lösningar som har en positiv inverkan på företag och på vår miljö, vilket ger verklig storskalig hållbarhet till företag över hela världen.
Tillsammans har vi över 300 års samlad erfarenhet, över 1 000 globala patent, mer än 180 anläggningar runt om i världen och över 11 000 anställda som vill hjälpa företag att bli mer hållbara och effektiva.

Vi lyckas med detta genom att:

  • Arbeta lokalt och tänka globalt

  • Förstå att hållbarhet inte nödvändigtvis innebär försakande

  • Förstå att innovation också kan handla om mindre – snarare än mer

  • Forstå att ju bättre vi behandlar varandra – i våra fabriker, kontor eller på vägen – desto bättre produkter levererar vi. Vi vill vara ett positivt exempel för vår bransch och samhälle.

I summa önskar vi att utgöra en skillnad – för våra kunder, våra omgivningar och våra anställda.