Ikon, vanndråpe med resirkuleringssymbol

Legotvätt och kretsloppshantering

Ikon, IBC med resirkuleringsmerke

Återvinning av IBC och fat

Ikon, stålfat

Retursystem – begagnade IBC och fat
Recover Syst-M

Ikon, dokument og penn

Insamlingsvillkor för begagnade IBC och plastfat
Recover Syst-M

Legotvätt och kretsloppshantering

Om ni önskar använda era IBCer mer än en gång, kan vi hjälpa till med att samla in, tvätta och returnera IBC till den avtalade adressen.

Som alltid kommer alla IBCer att kontrolleras, tvättas noggrant och läckagetestas.

Kontakt oss gärna för mer infromation.

Återvinning av IBC och fat

Vi ser till att insamlat material får ett nytt liv.

Ett av våra syften är att bidra till det bästa miljövänliga bortskaffandet av industriförpackningsprodukterna IBC och plastfat. Vi gör detta främst genom att öka graden av återanvändning genom insamling och rekonditionering av begagnade förpackningar/emballage och även genom att öka andra typer av återvinning.

Det är naturligt vid mottag av begagnad förpackning/emballage för rekonditionering att det också kommer fraktioner som inte är lämpliga för återanvändning. Det här är fraktioner som vi behandlar särskilt och i samarbete med certifierade partners. Vi delar upp dem i olika materialfraktioner som skickas till materialåtervinning och / eller energiåtervinning.
En viktig miljöpåverkan av våra aktiviteter är att restinnehållet separeras från förpackningen/emballaget så att kemikalierna kan få en korrekt behandling.

PCR (Post Consumer Resin) är ett positivt resultaten från vår egen insamling och som vi använder i vår egen produktion av nya förpackningar – PCR-fat och PCR IBC. Förra året genererade Mauser Packaging Solutions mer än 31 000 ton plast (HDPE) för användning i nya förpackningar.

Recover Syst-M
Retursystem – begagnade IBC och fat

Vi hjälper till att minska avfallet och öka förpackningens livslängd.

Vi anser att förpackningar bör användas mer än en gång – i synnerhet större förpackningar så som IBC behållare. Återanvändning förlänger livslängden och värdet på er förpackning.

Vi erbjuder ett effektivt retursystem i Sverige, Danmark och Norge. Insamlingen hanteras i enlighet med myndigheternas lagar och förordningar och är avsedd att skydda miljön, öka återvinningsgraden och underlätta hanteringen av begagnade förpackningar.
Globalt erbjuder Mauser Packaging Solutions ett retursystem för tomma förpackningar/emballage.
Vi har både standardiserade och anpassade program för att returnera förpackningar från produktionsanläggningar och kunder.

Miljövänlig insamling av olika typer av förpackningar/emballage

Mauser Packaging Solutions samlar in IBC och fat av alla märken. I många fall kan en kombination av fat och IBCer lastas på en lastbil och därmed optimera insamlingen ytterligare för att förbättra hållbarheten och enkelheten för våra kunder.

Global insamling och rekonditionering hjälper till att minska energi-, råvaruförbrukningen och sparar inte minst miljön med hundratusentals ton växthusgaser varje år.
Exempelvis reducerar återanvändning av en enstaka renoverad IBC utsläppen med 100 kg CO2 jämfört med att använda en ny.

Kundeanpassade løsningar

Tillsammans med er kan vi utveckla en unik insamlingslösning för förpackningar som kombinerar god service, hög kvalitetsstandard och optimal effektivitet.

Registrera dig här Skapa nytt konto

För att delta det globala Empty Packaging Pickup Program, fyll i Program registration Application

Insamlingsvillkor för begagnade IBC och plastfat

Mauser-Noreko samlar in IBC och plastfat - oavsett fabrikat och var de kommer ifrån.

Vi samlar in och förlänger förpackningens livslängd genom rekonditionering och efterföljande tester. I slutet av dess livscykel återvinns råmaterialet genom återvinning.

Tomma förpackningar av följande typer och storlekar är relevant:
IBC/pallbur: 600L + 800L + 1.000L
Plastfat: Lockfat och sprundfat i storlek spunsfat i størrelsen från 120L till 220L

I insamlingsområdet ingår fastlands-Sverige (från Gävleborgs län och söderut) och fatslands-Norge (från Tröndelag och söderut). Om du befinner dig i Danmark eller utanför det angivna geografiska området, skicka oss din förfrågan så kommer vi gärna med förslag.