Ikon, vanndråpe med resirkuleringssymbol

Ombruk, vask og kretsløpshåndtering

Ikon, IBC med resirkuleringsmerke

Gjenvinning av IBC og fat

Ikon, stålfat

Retursystem – brukte IBC og fat
Recover Syst-M

Ikon, dokument og penn

Innsamlingsbetingelser for brukte IBC og plastfat
Recover Syst-M

Ombruk, vask og kretsløpshåndtering

Om dere ønsker å benytte deres IBCer mer enn en gang, kan vi hjelpe til med å samle inn, vaske og returnere IBCer til den avtalte adressen.Som alltid blir alle IBCer kontrollert, nøye vasket og lekkasjetestet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Gjenvinning av IBC og fat

Vi sørger for att innsamlet materiale får et nytt liv.
Et av våre formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering og anvendelse av industriell emballasje. Dette gjør vi primært ved å øke graden av gjenbruk og sekundært ved å øke andre typer av gjenvinning.

Det er naturlig ved mottak av brukt emballasje for rekondisjonering, at det kommer inn fraksjoner som ikke egner seg for gjenbruk. Dette er fraksjoner vi behandler spesielt og i samarbeid med sertifiserte samarbeidspartnere. De deles opp i ulike materialfraksjoner og sendes til materialgjenvinning og/eller energiutvinning.

En viktig miljøeffekt av våre aktiviteter er at man får skilt restinnholdet fra emballasjen slik at kjemikaliene kan få en forsvarlig behandling.

PCR (Post Consumer Resin) er et positivt resultat av vår egen innsamling og som vi benytter i egen produksjon av ny emballasje – PCR-fat og PCR-IBC. I 2018 genererte Mauser Packaging Solutions mer enn 31 000 tonn plast for bruk i ny emballasje.

Recover Syst-M
Retursystem – brukte IBC og fat

Vi sørger for å redusere avfallet og forlenge emballasjens levetid.

Vi mener at industriell emballasje bør benyttes mer enn en gang. Gjenbruk forlenger levetiden og verdien på din emballasje.

Vi tilbyr ett effektivt retursystem av IBC og fat i Norge, Sverige og Danmark. Innsamlingen håndteres i samsvar med myndighetenes lover og forskrifter og har til hensikt å verne miljøet, øke gjenbruksgraden og underlette håndtering av brukt emballasje.
Globalt tilbyr Mauser Packaging Solutions et retursystem for brukt emballasje.

Vi tilbyr både standardiserte og kundetilpassede returprogram.

Miljøvennlig innsamling

Mauser Packaging Solutions samler inn IBC og fat av alle fabrikat. I mange tilfeller kan en last av fat og IBC kombineres på en bil og dermed optimere innsamlingen ytterligere samt forbedre bærekraft og enkelhet for våre kunder.

Global innsamling og rekondisjonering bidrar til å redusere energiforbruk, råstoffforbruk og ikke minst spare miljøet med hundretusenvis av tonn klimagasser hvert år. Eksempelvis reduserer gjenbruk av en enkelt rekondisjonert IBC utslippene med ca. 100 kg CO2 sammenlignet med å bruke en ny IBC.

Kundetilpassede løsninger

Sammen med dere kan vi utvikle en unik innsamlingsløsning for emballasje som kombinerer god service, høy kvalitet og optimal effektivitet.

Registrer deg her og få en konto.

For å delta i det globale Empty Packaging Pickup Program, fyll i Program registration Application

Recover Syst-M
Innsamlingsbetingelser for brukte IBC og plastfat

Mauser-Noreko samler inn IBC og plastfat - uansett fabrikat og hvor de kommer fra.

Vi samler inn og forlenger emballasjen levetid gjennom rekondisjonering og påfølgende tester. På slutten av deres livssyklus resirkuleres råstoffet gjennom gjenvinning.

Tom emballasje av følgende typer og størrelser er relevante:
IBC/pallebur: 600L + 800L + 1.000L
Plastfat: Lokkfat og spunsfat i størrelse 120L til 220L

Innsamlingsordningen omfatter fastlands-Norge (fra Trøndelag og sørover) og fastlands-Sverige (fra Gävleborgs län og sørover). Om du befinner deg i Danmark eller utenfor det angitte geografiske området, send oss din forespørsel og vi kommer med forslag.