Vi gir emballasjen nytt liv

Med våre anlegg i Sverige og Norge jobber vi aktivt for å optimalisere bruken av emballasje gjennom hele livssyklusen.

Våre tjenester

Bærekraftig gjenbruk av emballasje

Ombruk, vask og kretsløpshåndtering

Om dere ønsker å benytte deres IBCer mer enn en gang, kan vi hjelpe til med å samle inn, vaske og returnere IBCer til den avtalte adressen.

Gjenvinning av IBC og fat

Vi sørger for att innsamlet materiale får et nytt liv.
Et av våre formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering og anvendelse av industriell emballasje.

Retursystem – brukte IBC og fat Recover Syst-M

Vi mener at industriell emballasje bør benyttes mer enn en gang. Gjenbruk forlenger levetiden og verdien på din emballasje.

Våre produkter

Ny og rekondisjonert industriemballasje

Fat og tilbehør

Vi tilbyr nye og rekondisjonert stål- og plastfat samt løsning for lastsikring .

IBCer og tilbehør

Vi tilbyr nye IBCer, men også IBCer med brukte bur og nye innerbeholdere eller rekondisjonerte IBCer.

Vil du vite mer om produktene våre?

Om oss

Mauser-Noreko - En del av Mauser Packaging Solutions

Mauser-Norekos formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering og anvendelse av industriell emballasje. Dette gjør vi primært ved å øke graden av gjenbruk og sekundært ved å øke andre typer av gjenvinning.

0

+

ansatte som ønsker å hjelpe bedrifter med å bli mer bærekraftige og effektive.

Aktuelt

Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester eller produkter? Du er velkommen til å kontakte oss.

Bestill henting