Om oss

Om oss

Bærekraftig ressursbruk av emballasje

Mauser-Norekos formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering og anvendelse av industriell emballasje. Dette gjør vi primært ved å øke graden av gjenbruk og sekundært ved å øke andre typer av gjenvinning.

Gjennom våre lokasjoner i Norge og Sverige samt Mauser Packaging Solutions globalt, arbeider vi aktivt med industrielle emballasjebrukere om en optimal utnyttelse av emballasjen gjennom emballasjens hele livsløp.

Mauser-Noreko er en del av det globale Mauser Packaging Solutions og gjennom oss har du én partner som kan tilby løsninger på tvers av hele emballasjens levetid – også globalt.

Vi lykkes med dette gjennom å:

  • Arbeide lokalt og tenke globalt.
  • Forstå at innovasjon også kan dreie seg om mindre – heller enn mer.
  • Forstå at bærekraft ikke nødvendigvis betyr forsakelse.

  • Forstå at desto bedre vi behandler hverandre – i våre fabrikker, kontorer eller på veien – desto bedre produkter leverer vi. Vi ønsker å være et positivt eksempel for vår bransje og samfunn.

Kort sagt ønsker vi å utgjøre en forskjell - for kundene, nabolaget og de ansatte.

0

+

år med kombinert erfaring.

0
+

globale patenter.

0

+

anlegg over hele verden.

0
k

ansatte i konsernet.

En del av Mauser Packaging Solutions

Mauser Packaging Solutions – dannet av BWAY, Mauser Group, NCG og ICS, omdefinerer ordet bærekraft i emballasjemarkedet. Fra ny emballasje laget av resirkulert materiale, til rekondisjonering, gjenbruk, resirkulering og profesjonell avhending, tilbyr vi tilpassede løsninger som har en positiv innvirkning på bedrifter og våre omgivelser, og gir ekte bærekraft i stor skala til bedrifter over hele verden.

Sammen har vi over 300 års kombinert erfaring, over 1000 globale patenter, mer enn 180 anlegg rundt om i verden, og over 11 000 ansatte som har forpliktet seg til å hjelpe bedrifter til å operere mer bærekraftig og effektivt.

Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester eller produkter? Du er velkommen til å kontakte oss.