Miljø

Miljø

En innsats for miljøet og søkelys på bærekraftige produkter

Vi har alle et ansvar for å ta hensyn til miljøet – i vår egen virksomhet og ovenfor våre omgivelser.

Vi anser produkter som ressurseffektive dersom de minimerer mengden av materiale benyttet samtidig som kvaliteten og sikkerheten opprettholdes.

Gjenbruk av emballasje og komponenter, innlemming av resirkulerte materialer i våre produkter, inkludert resirkulert stål og plast, øker ressurseffektiviteten og reduserer miljøpåvirkning av emballasje.

Din komplette løsning for retur av brukte tomme IBC og plastfat – Recover Syst-M. Lær mer om hvordan det fungerer her

Under 2021 resulterte vår innsats innen sirkulær økonomi  blant annet følgende:

  • 10 milioner emballasjeenheter rekondisjonert og gjenbrukt
  • 43.000 tonn PCR (Post-Consumer-Resin) produsert
  • 36.000 tonn PCR konvertert fra brukt emballasje
  • Relatert til våre rekondisjonerings- og resirkuleringstjenester, har vi spart miljøet for: 67.000 tonn jomfruelig plast og 99.000 tonn jomfruelig stål.
Visste du at

I 2021 har vårt arbeid med sirkulær økonomi blant annet resultert i følgende:

*Relatert til våre tjenester for rekondisjonering og resirkulering.

0

miljø

emballasjeenheter rekonstituert og gjenbrukt

0

k

tonn PCR (Post-Consumer-Resin) produsert.

0

k

tonn PCR (Post-Consumer-Resin) konvertert fra brukt emballasje.

0

k

tonn jomfruelig plast spart for miljøet og 99 000 tonn jomfruelig stål.

Vårt miljøarbeid

Redusere karbonavtrykket

Vi returnerer emballasje til markedet og bruker teknologi som reduserer klimagassutslippene våre.

Støtte til resirkulering

Vi bestreber oss på å gjøre produktene våre 100 % resirkulerbare, og der det er mulig, lager vi emballasje med lengre livssyklus.

Optimalisert design

Mindre er mer. Vi fortsetter å innovere for å redusere mengden råvarer som brukes i produktene våre, samtidig som vi opprettholder produktets styrke og integritet.

Å lukke emballasjens livssyklus

Fra å produsere ny emballasje til å tilby rekonditioneringstjenester og resirkulering av det som ikke kan gjenbrukes. Vi hjelper deg med å få mest mulig ut av emballasjen din.

Bærekraftkilde - resirkulert innhold

Når det er mulig, bruker vi resirkulert materiale i metall-, plast- og fiberproduktene våre. Mange av produktene våre er laget av 100 % resirkulert materiale.

Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester eller produkter? Du er velkommen til å kontakte oss.