Miljö

Miljö

En insats för miljön och fokus på hållbara produkter

Vi har alla ett ansvar att visa hänsyn för miljön – i vår egen verksamhet och våra omgivningar.

Vi anser att produkter är resurseffektiva om de minimerar måanden material som används med bibehållen kvalitet och säkerhet. Återanvändning av behållare och komponenter i våra produkter, inklusive återvunnen stål och plast, ökar resurseffektiviteten och minskar miljöpåverkan från förpackningar.

Din kompletta lösning för retur av använda tomma IBC-behållare och plastfat – Recover Syst-M. Läs mer om hur det fungerar här

Visste du att

Under 2021 har våra insatser inom den cirkulära ekonomin bland annat resulterat i följande:

*Relaterat till våra rekonditionerings- och återvinningstjänster.
0

milj

förpackningsenheter rekondistionerade och återanvända

0

k

ton PCR (Post-Consumer-Resin) producerade

0

k

tonn PCR (Post-Consumer-Resin) konverterade från använda förpackningar.

0

k

ton jungfruelig plast sparat för miljön samt 99k ton jungfrueligt stål.*

Vårt miljöarbete

Minska koldioxidavtryck

Vi returnerar förpackningar till marknaden och använder teknik som minskar våra utsläpp av växthusgaser.

Stödja återvinning

Vi strävar efter att göra våra produkter 100% återvinningsbara och när det är möjligt skapa förpackningar med förlängda livscykler.

Optimerad design

Less is more. Vi fortsätter att förnya oss för att minska mängden råmaterial som används i våra produkter, samtidigt som vi behåller produktens styrka och integritet.

Stänga förpackningens livscykel

Från att tillverka nya förpackningar till att tillhandahålla rekonditioneringstjänster till återvinning av det som inte kan återanvändas. Vi hjälper dig att få ut det mesta av dina förpackningar.

Hållbarhetskälla - återvunnet innehåll

Vi införlivar återvunnet innehåll i våra metall-, plast- och fiberprodukter när det är möjligt. Flera av våra produkter är tillverkade med 100% återvunnet innehåll.

Kom i kontakt med oss!

Har du några frågor eller funderingar våra tjänster eller produkter? Välkommen att höra av dig till oss.