Tjänster

Tjänster

Miljövänlig insamling av olika typer av förpackningar & emballage

Mauser Packaging Solutions samlar in IBC och fat av alla märken. I många fall kan en kombination av fat och IBCer lastas på en lastbil och därmed optimera insamlingen ytterligare för att förbättra hållbarheten och enkelheten för våra kunder.

Global insamling och rekonditionering hjälper till att minska energi-, råvaruförbrukningen och sparar inte minst miljön med hundratusentals ton växthusgaser varje år. Exempelvis reducerar återanvändning av en enstaka renoverad IBC utsläppen med 100 kg CO2 jämfört med att använda en ny.

Legotvätt & kretsloppshantering

Om ni önskar använda era IBCer mer än en gång, kan vi hjälpa till med att samla in, tvätta och returnera IBC till den avtalade adressen.

Återvinning av IBC och fat

Vi ökar graden av återanvändning genom insamling och rekonditionering av begagnade förpackningar / emballage.

Recover Syst-M

Vi har både standardiserade och anpassade program för att returnera förpackningar från produktionsanläggningar och kunder.

Kundanpassade lösningar

Tillsammans med er kan vi utveckla en unik insamlingslösning för förpackningar som kombinerar god service, hög kvalitetsstandard och optimal effektivitet.

Kom i kontakt med oss!

Har du några frågor eller funderingar våra tjänster eller produkter? Välkommen att höra av dig till oss.