Recover Syst-M

Recover Syst-M

Retursystem – begagnade IBC och fat

Vi hjälper till att minska avfallet och öka förpackningens livslängd.

Vi anser att förpackningar bör användas mer än en gång – i synnerhet större förpackningar så som IBC behållare. Återanvändning förlänger livslängden och värdet på er förpackning.

Vi erbjuder ett effektivt retursystem i Sverige, Danmark och Norge. Insamlingen hanteras i enlighet med myndigheternas lagar och förordningar och är avsedd att skydda miljön, öka återvinningsgraden och underlätta hanteringen av begagnade förpackningar.

Globalt erbjuder Mauser Packaging Solutions ett retursystem för tomma förpackningar/emballage.

Vi har både standardiserade och anpassade program för att returnera förpackningar från produktionsanläggningar och kunder.

Kundanpassade lösningar

Tillsammans med er kan vi utveckla en unik insamlingslösning för förpackningar som kombinerar god service, hög kvalitetsstandard och optimal effektivitet.

Kom i kontakt med oss!

Har du några frågor eller funderingar våra tjänster eller produkter? Välkommen att höra av dig till oss.