Återvinning av IBC och fat

Återvinning av IBC och fat

Vi ser till att insamlat material får ett nytt liv

Ett av våra syften är att bidra till det bästa miljövänliga bortskaffandet av industriförpackningsprodukterna IBC och plastfat.

Vi gör detta främst genom att öka graden av återanvändning genom insamling och rekonditionering av begagnade förpackningar/emballage och även genom att öka andra typer av återvinning.

Det är naturligt vid mottag av begagnad förpackning/emballage för rekonditionering att det också kommer fraktioner som inte är lämpliga för återanvändning. Det här är fraktioner som vi behandlar särskilt och i samarbete med certifierade partners. Vi delar upp dem i olika materialfraktioner som skickas till materialåtervinning och / eller energiåtervinning.
En viktig miljöpåverkan av våra aktiviteter är att restinnehållet separeras från förpackningen/emballaget så att kemikalierna kan få en korrekt behandling.

PCR (Post Consumer Resin) är ett positivt resultaten från vår egen insamling och som vi använder i vår egen produktion av nya förpackningar – PCR-fat och PCR IBC. Förra året genererade Mauser Packaging Solutions mer än 31 000 ton plast (HDPE) för användning i nya förpackningar.

Kundanpassade lösningar

Tillsammans med er kan vi utveckla en unik insamlingslösning för förpackningar som kombinerar god service, hög kvalitetsstandard och optimal effektivitet.

Kom i kontakt med oss!

Har du några frågor eller funderingar våra tjänster eller produkter? Välkommen att höra av dig till oss.